January, 2009

  • Inside Microsoft Dynamics AX 4.0 eBook

    Dostępna jest bezpłatna wersja podręcznika do programowania w języku angielskim dla Microsoft Dynamics AX 4.0: Inside Microsoft Dynamics AX 4.0 eBook About The Book Build custom business processes with in-depth architectural insights from the experts...
  • Dostępna jest warstwa DIS + DIP dla Microsoft Dynamics AX 4.0 EE FP1

    Została wydana warstwa DIP dla Microsoft Dynamics AX 4.0 EE FP1, która pozwala na wgranie warstwy DIS 4.0.2503.371. Kolejność instalacji: 1. Sprawdzenie czy został wgrany Microsoft Dynamics AX 4.0 Service Pack 2 Feature Pack 1 for Eastern Europe...