Za WS 2003 i ws 2003 R2 sa SP1 od 15.04.2009 prestaje "mainstream" podrška. 

Više detalja o životnom ciklusu Microsoftove podrške na  

http://www.microsoft.com/lifecycle

 Datumi trajanja podrške za ostale serverske proizvode na:

http://support.microsoft.com/gp/lifesupsps#Servers