February, 2009

  • Essential Business Server 2008 Console Add-ins

    Prije dva tjedna EBS Server Consola je proširiva sa još jednim dodatnom (add-in). Radi se o Microsoft SQL server dodatku nakon čije implementacije je moguće sa jednog centralnog mjesta vršiti nadzor SQL servera u lokalnoj mreži. To je samo jedan od dodataka...
  • Nastavljamo dalje!

    Nastavljamo dalje u revijalnom tonu :) Nije već duže vrijeme bilo posta (godinu dana) na blogu pa je vrijeme da se to promjeni. :) Na blogu će kao i do sada biti objavljivane novosti, zanimljivosti i projekti na Microsoft tehnologiji. Pisat će se...