Ako vas zanima što je novoga u Visual Studio 2008, možete preuzeti instaciju, ili još praktičnije, VPC image sa adrese:

http://msdn2.microsoft.com/en-us/vstudio/aa700831.aspx

Naravno, osim Visual Studio 2008, možete pogledati kako izgleda i što je novog u Visual Studio Team Foundation Server proizvodu.