Evo jedne interesantne vijesti. Cijeli web www.microsoft.com je prebačen na Beta 3 verziju Windows Servera 2008!

 Više od 2 godine razvoja je utrošeno na novu generaciju IIS-a, i Windows Server 2008 i IIS 7 se pokazuju na živom primjeru kao odlična web platforma. Samo neke statistike:

  • dostupnost tijekom ove godine 99,83% (mjereno od vanjske tvrtke)
  • 99% postojećih aplikacija migrirano bez ikakvih promjena
  • niti jedan problem s dostupnošću tijekom migracije na Windows Server 2008
  • više od 500 virtualnih webova, više od 350 IIS aplikacija unutar 12 application pool-ova

Kad se još spomene da se cijela stvar vrti u dva datacentra, sa 80 servera, onda se može vidjeti opseg cijelog projekta i njegova kompleksnost. Također, broj zahtjeva koje microsoft.com poslužuje je oko 10.000 u sekundi uz oko prosječno 300.000 istovremenih konekcija!

Ako vas zanima više informacija o tome kako dobiti Windows Server 2008 Beta 3, ovdje je link: www.microsoft.com/getbeta3