Microsoft Office SharePoint Server 2007

Cezary Aniśko (Microsoft)

Dostęp użytkowników anonimowych (anonymous) do SharePoint 2007

Dostęp użytkowników anonimowych (anonymous) do SharePoint 2007

  • Comments 1
  • Likes

1.    Włącz dostęp anonimowy w IIS

a.    Uruchom IIS: Start -> Administration Tools -> Internet Information Service (IIS) Manager

b.    Zaznacz prawym przyciskiem myszy aplikację Web dla której chcesz włączyć anonimowy dostęp, po czym przejdź do jej właściwości (Properties)

c.    Przejdź na zakładkę „Directory Securiuty”

d.    Kliknij przycisk „Edit” w sekcji „Authentication and access control”

 

2.    W Centralnej Administracji SharePoint 2007 (alternatywa dla pkt. 1)

a.    W Centralnej Administracji przejdź do zakładki „Application Management”

b.    W sekcji „Application Security” zaznacz „Authentication Provider”

c.    Przejdź do “Default” zone (lub do strefy dla której chcesz umożliwić dostęp anonimowy)

d.    Zaznacz pole „Anonymous Access”

e.    Kliknik przycis „Save”

UWAGA: Sprawdź czy wybrana została odpowiednia aplikacja WEB (górny pasek menu, po prawej stronie)

3.    Włącz dostęp anonimowy w witrynie SharePoint 2007

a.    Na stronie głównej SharePoint 2007 przejdź do ustawień strony: Site Actions -> Site Settings -> Modify All Site Setting

b.    W zakładce “Users and Permissions” przejdź do “Advanced permissions”

c.    Rozwiń menu “Settings” i zaznacz “Anonymous Access”

d.    Zaznacz opcje gdzie chcesz umożliwić dostęp anonimowych użytkoników (full access lub documents and lists only)

Comments
  • Nawiązując do artykułu " Dostęp użytkowników anonimowych (anonymous) do SharePoint 2007 ", warto zapoznać

Your comment has been posted.   Close
Thank you, your comment requires moderation so it may take a while to appear.   Close
Leave a Comment