På skuddagen i februar frigav vi betaversionen af Windows Server 8 og nu kan du selv begynde at evaluere, hvad den kommende version af Windows Server kan bibringe dig og/eller dine kunder. Windows Server “8” er spækket med både nye og forbedrede funktioner, så i de kommende artikler sætter vi fokus på nogen af dem. Denne gang kigger vi på den nye, stærkt forbedrede version af Hyper-V.

Jeg har tidligere omtalt, hvorledes netop denne version af Windows Server vil hjælpe vore kunder og partnere med opbygge løsninger, der er ”sky”-optimeret. Et af de vigtigste elementer i at kunne opbygge en løsning, der både er dynamisk, altid tilgængelig og økonomisk fornuftig, er virtualisering generelt og den nye Hyper-V i særdeleshed. Med Hyper-V og “virtualiseringsrollen” i Windows Server “8”, har vi en komplet virtualiseringsplatform, stærkt forbedret skalerbarhed/ydeevne, og integration til ”Skyen” (cloud services).

Ved hjælp af Windows Server ”8” Hyper-V kan du og/eller din virksomhed opbygge fuldt isolerede (”multi-tenant”) ”skyer”, drive skalerbart, effektivt og økonomisk data center og samtidig levere løsninger, der både enkel at administrere, udvide og integrere. Nedenfor er et par eksempler på nogen af de nye og forbedrede funktioner i Windows Server ”8” betaen, som understøtter ovenstående:

Multi-tenancy, Isolation & Quality of Service (QoS)

Hyper-V Netværksvirtualisering:

  • Muliggør at du kan bibeholde dine interne IP-adresser, når du flytter VM’er ud i “skyen” samtidig med, at du kan isolere mellem VM’er fra forskellige organisationer – også selvom disse VM’er bruger eksakt de samme IP-adresser.

Hyper-V Extensible Switch giver dig:

  • ”Multi-tenant” sikkerhed og yderligere muligheder for isolation.
  • “Formning” af trafik og kontrol med netværkstrafik.
  • Indbygget beskyttelse mod ”ondsindede” VM’er.

Quality of Services (QoS) båndbredde administration/styring til forbedring af den generelle ydelse i dine virtualiserede miljøer.

Resource Metering som muliggør mere detaljerede og akkurate regninger på forbrug.

Og der er meget mere! Hos både større virksomheder og hosting leverandører er virtualisering blevet fundamentet for IT-drift og derfor kræves til stadighed forbedringer i systemerne respons for at kunne imødegå både specifikke SLA’er og kunders generelle forventninger. Windows Server ”8” kommer med en række signifikante forbedringer på både ydeevne og evnen til at skalerevirtualiserede platforme, som gør det muligt at afvikle flere opgaver eller VM’er med færre ressourcer Hyper-V og samtidig ”læsse” specifikke processer over på den fysiske server. Resultatet er høj ydeevne, høj tæthed og et særdeles skalérbart miljø, som kan bruges til en lang række forskellige løsninger, der tidligere krævede specialiserede servere eller direkte adgang til den underliggende hardware. Windows Server ”8” inkluderer et antal funktioner og ”kapaciteter”, som muliggør endnu hurtigere og mere pålidelige virtuelle miljøer. Her er lidt af de nye specifikationer:

Massiv skalering & ydeevne

Understøttelse af op til 160 logiske processorer per værtssystem.

Understøttelse af op til 2 TB intern hukommelse per værtssystem.

Understøttelse af op til 32 virtuelle processorer per virtuel maskine.

Understøttelse af op til 512 GB intern hukommelse per virtuel maskine.

Nyt VHDX virtual harddisk format som understøtter op til 16 TB per virtuel disk samt support for de nye harddiske med større disk sektorer (4K i stedet for 512 bytes).

  • ”Hyper-V Pass Through Disks” funktionen har ikke nogen maksimumsgrænse andet end hvad værts OS’et understøtter.

Hyper-V Single Root-I/O Virtualization (SR-IOV) som giver dig mulighed for at ”mappe” netværkskort (NICs) indeni VM’er for løsninger, der kræver højere båndbredde. SR-IOV er særdeles vigtig for løsninger, der kræver mere end 10GbE.

Hyper-V Offloaded Data Transfer (ODX) som muliggør sikre overførsler af data mellem virtuelle diske, SAN’s eller på tværs af data centre med meget lille belastning af CPU’en.

Guest Fiber Channel som giver:

  • Forøget lagerkapacitet for VM med understøttelse for Fibre Channel baserede storage area networks (SANs).
  • Understøttelse for guest clustering via Fiber Channel.
  • Understøttelse af guest multi-path IO (MPIO).

Komplet VM mobilitet

Share Nothing Live Migration” gør det muligt at flytte “kørende” VMs uden andet end en netværkforbindelse.

Live Storage Migration” sikre oppetid under servicing og ”storage load balancing”.

Concurrent Live Migrations” og “Concurrent Live Storage Migrations” gør det muligt at flytte så mange kørende virtuelle maskiner eller så meget virtuelt lager som du ønsker. Hyper-V har ingen begrænsninger. De eneste begrænsninger ligger i hardwaren der er tilgængelig.

Live Migration Prioritization

Hyper-V support for den nye SMB2.2 filbaseret lagerprotokol, gør det nemmere at klargøre og administrere lager uden at skulle investere i ny netværksinfrastruktur.

Vi har fået megen feedback omkring Windows Server virtualisering generelt og Hyper-V specifikt og mange funktioner og forbedring i Windows Server ”8” er baseret på dette. Noget, der er gået igen i del af den feedback vi har fået, handler om migration og oppetid og baseret på dette kan enhver del af en kørende virtuel maskine flyttes med eller uden garanteret tilgængelighed. Det foregår alt sammen på dine betingelser.

Windows Server 8: Det ideelle grundlag for ”sky” løsninger

Windows Server ”8” Hyper-V teknologierne sikrer et dynamisk IT-miljø, der hurtig og effektiv kan tilpasses til ændrede behov og scenarier fra forretningen. Hyper-V er fundamentet for, at du kan forøge automatisering og du kan dermed reducerer omkostninger i at drive din organisations infrastruktur. Dermed kan dit data center blive dynamisk og fuldstændigt frakoble den fysiske infrastruktur fra de logiske arbejdsopgaver og service. Dette er en nøglekomponent i det, vi kalder Private Cloud løsninger.

Cloud computing tager virtualisering op på et højere plan ved at behandle databehandling, netværk, og lagerressourcer som en fleksibel ressource ”pool”, der kan allokeres enhver opgave. At kunne skrue op og ned på for datakraften efter behov, giver IT større elasticitet og skalérbarhed og gør det muligt for forretningen, IT-ansvarlige og brugere at udnytte IT’s selvbetjeningssystemer og dermed frigøre ITressourcer.

Dette var et overblik over specifikt virtualiseringsfunktionerne i Windows Server “8” betaen. I de kommende måneder vil vi kigge på en række andre funktioner i betaen.

Du kan hente Windows Server ”8” beta på vores TechNet Evaluation Center her.

Hvis du gerne vil vide mere om den nye version af Hyper-V eller andet om Windows Server”8” Beta kan du hente en evalueringsguide her.

Hvis du ønsker input til hvordan du skal sætte en testopstilling op med Windows Server “8” Beta, kan du hente vores Test Lab Guides her.