I løbet at de seneste snart 4 år har Microsoft's server produkter gennemgået en forandring. Ofte har vi talt om "Better Together" og integreret innovation, i 2003 besluttede en gruppe af højt placerede Microsoft ledere, at nu skulle der gøres noget mere struktureret ved det. 

De besluttede sig at etablere et program - eller rettere en proces ved navn "Common Engineering Criteria". Hele pointen var, at alle server produkt grupperne skulle være enige om at sikre, at deres respektive produkter ville understøtte en række egenskaber eller teknologier i ganske bestemte versioner af deres produkter.

Ideen var - ganske simpel - at både vores kunder og partnere kan forvente et niveau af konsistens på tværs af alle Microsoft's server produkter indenfor et bestemt model år og at vi ville være meget åbne om, hvad disse teknologier vil være og hvornår vi ville introducere dem i vores server produkter.

Vi har oven i købet introduceret en karakterbog på vores hjemmeside, der opremser hvilke produkter der overholder hvilke kriterier samt i hvilke versioner disse understoettes.

Det lyder forjættende simpelt, men det var vigtigt at vi kunne etablere en proces, der ville virke på tværs af over 20 vidt forskellige server produkter med vidt forskellige markeder, meget forskellige niveauer af modenhed, og forskellige grader af kompleksitet.

Oven i hatten kommer så den ekstra kompleksitet, at computer programmer ikke bliver udviklet i løbet at et par uger, men i løbet af mange måneder eller år. Denne proces krævede at de respektive produktgrupper i Microsoft kunne blive enige om hvad der skulle gøres på tværs af alle server produkter op til 2 år i forvejen.

Det første sæt Common Engineering Criteria blev annonceret i sommeren 2004 på TechEd i USA.  Denne repræsenterede en række fælles teknologier og egenskaber på tværs af server produkter med modelåret 2005. Dette lyder måske en smule underligt, men husk at Microsoft navngiver vores enterprise produkter efter modelåret (mere præcist Microsoft regnskabsåret) hvori de bliver frigivet. Således gælder 2005 kriterierne for følgende produkter: SQL Server 2005, Live Communications Server 2005, Virtual Server 2005, og Microsoft Operations Manager 2005. Listen er måske ikke imponerende, men det er dog en start.

I årene der er gået siden sommeren 2004 har vi tilføjet både flere server produkter til listen og flere kriterier.

Det er vigtigt at forklare et par regler omkring processen og hvorledes denne bliver håndteret. Generelt skal alle server produkter, der frigives i et givent modelår, overholde de kriterier der er udstukket for det pågældende år. Når det så er sagt, så kan der være gode grunde (både tekniske og forretningsmæssige) hvorfor et givent produkt ikke kan overholde et givent kriterie

For at håndtere denne situation etablerede vi også en proces som kan tillade en undtagelse for et givent kriterie, under forudsætning af, at vore chefer finder at der er gode - forretningsmæssige og/eller tekniske grunde - hvorfor denne undtagelse skal tillades et bestemt server produkt.

For eksempel, kræver 2005 kriterierne, at alle server produkter kan afvikles i Microsoft Virtual Server 2005, både som test miljøer og i produktion. Som du måske kan gætte, kan Microsoft Virtual Server 2005 IKKE afvikles i Microsoft Virtual Server 2005. Hardwaren i dag tillader det ganske simpelthen ikke (og lad os ikke glemme det faktum at det ville grænse til det studentikose at forsøge at afvikle Microsoft Virtual Server i Microsoft Virtual Server).

Microsoft Virtual Server er derfor undtaget dette kriterie, og du kan finde en mere udførlig forklaring på vores hjemmeside (se nedenfor).

Ligeledes har vi strikse retningslinier omkring hvornår vi offentliggør hvilke server produkter understøtter hvilke kriterier og hvilke undtagelser der er blevet godkendt. Som du kan se på vores hjemmeside, begynder vi at offentliggøre status på de individuelle server produkter, når de enkelte produktgrupper frigiver deres første åbne beta.

Kernen i denne proces er, at vi ønsker at være så transparente overfor vore kunder som overhovedet muligt, med hensyn til hvad vi agter, at gøre med vores server produkter. Indtil sidste år (2006) offentliggjorde vi nye kriterie et år før vi begyndte at frigive server produkter, der understøttede disse.  I efteråret (2006) besluttede vi, at ændre denne beslutning og starte med at offentliggøre nye kriterier 2 år i forvejen.

Vi er kommet langt i vores bestræbelser på at strømline vore server produkter og tilsikre den ensartethed som vore partnere og kunder (med rette) forventer. Men det betyder ikke at vi er færdige. Som du kan se på vores hjemmeside har vi nu 10 server produkter (ca. 50% af vores mål), der overholder vores kriterier, og listen over ensartet implementerede, standardiserede teknologier stiger stødt år for år. Et tegn på succes er det faktum, at på trods af at vi tilføjer nye server produkter til listen, stiger det forholdsmæssige antal af undtagelser ikke tilsvarende, dette i sig selv indikerer for mig, at det initielle mål og koncept holder og at processen virker.

Hvis du har ideer til hvilke kriterier vi bør tilføje listen, hvad enten det drejer sig om features eller teknologier, så lad mig det vide ved, at poste kommentarer på denne blog.

For more information omkring Common Engineering Criteria kan du gaa til nedenstaeende hjemmeside:

http://www.microsoft.com/windowsserversystem/cer/overview.mspx