IT w Biznesie

Czyli jak dział IT może pomóc w Twoim biznesie!

Licencjonowanie połączeń do Windows XP lub innych systemów operacyjnych na stacjach roboczych

Licencjonowanie połączeń do Windows XP lub innych systemów operacyjnych na stacjach roboczych

  • Comments 2
  • Likes

Ostatnio dotarło do mnie następujące pytanie:

W firmie posiadam 80 komputerów. Chciałbym we firmie zainstalować oprogramowanie, które będzie monitorowało aktywność użytkowników, a także ewidencjonowało zainstalowane na wszystkich komputerach w sieci oprogramowanie. Oprogramowanie będzie działało na bazie SQL Express lub w przypadku wyboru innego oprogramowania na autorskiej bazie danych nie wymagającej licencji dostępowych.
Oprogramowanie działa w następujący sposób:
Na jednym z komputerów (w moim przypadku komputer z systemem Windows XP Professional SP3 OEM PL) instaluję konsolę, na końcówkach instaluję agenty. Agenty zbierają dane i przesyłają je na komputer z konsolą po sieci LAN.
Czy mój komputer, na którym zainstalowany jest Windows XP Pro SP3 OEM PL będzie mógł służyć do zbierania danych - pomijam kwestie wydajności itd. - chodzi o kwestie licencjonowania. Do komputera z konsolą będą przesyłane dane z 80 komputerów "klienckich" z zainstalowanymi agentami.
Czy taki przypadek będzie zgody z licencją Windows XP Pro. Komputery kliencie w żaden sposób nie będą korzystały z zasobów Windows XP Pro takich jak np. udostępnianie plików, połączenia internetowego itd.
Niestety nie posiadam w firmie serwera opartego o Windows Server”

Moja odpowiedź była następująca:

Takie postępowanie będę zgodne z EULA WIndows XP Pro SP3. Oczywiście stacja kliencka nie wymaga licencji CAL na dostęp do stacji roboczej. Jednak w umowie znajduje się ograniczenie:

Podłączanie Urządzeń. Licencjobiorca może zezwolić na podłączenie do KOMPUTERA co najwyżej dziesięciu (10) komputerów lub innych urządzeń elektronicznych („Urządzenia”) w celu korzystania z jednej lub więcej z następujących usług oprogramowania: usług plikowych (File Services), usług drukowania (Print Services), internetowych usług informacyjnych (Internet Information Services), usług udostępniania połączenia internetowego (Internet Connection Sharing) i usług telefonii.

Mówimy tutaj o 10 połączeniach równoczesnych. Nie są rozróżniane konkretne urządzenia ani użytkownicy. Windows XP jednak sam pilnuje ilość połączeń i nie dopuści na więcej niż 10 połączeń. Samo zablokuje kolejne połączenia. Jeżeli jedno połączenie się zwolni, to w to miejsce wskoczy drugie. Oczywiście nielegalne jest działania polegające na znoszenie tego limitu 10 połączeń równoczesnych za pomocą różnych narzędzi.

PS. Warto zwrócić uwagę, że klienckie systemy operacyjne do zastosowań domowych (np. XP Home Edition) posiadają limit na 5 jednoczesnych połączeń, a nie 10 jak Windows XP Pro.

Comments
  • Zawsze można użyć do zbierania danych Vista SP2 lub Win 7 gdzie zniesiono liczbę połączeń.

  • Red Devil 69, nie wiem skąd czerpiesz tą informacje.  Przykładowa umowa pobrana ze strony www.microsoft.com/.../Default.aspx dla Windows 7 professional zawiera zapis:

    Podłączanie urządzeń. Licencjobiorca może umożliwiać dostęp do oprogramowania zainstalowanego na licencjonowanym komputerze maksymalnie 20 innym urządzeniom. W ramach tego dostępu może korzystać tylko z internetowych usług informacyjnych, usług plikowych, drukowania i udostępniania połączenia internetowego oraz usług telekomunikacyjnych.

    Czyli limit nie został zniesiony, tylko podwyższony do 20 połączeń.

Your comment has been posted.   Close
Thank you, your comment requires moderation so it may take a while to appear.   Close
Leave a Comment