Τελικά το ρίξαμε στα αστυνομικά μέτρα, αλλά ίσως να μην γίνεται αλλιώς σε μερικές περιπτώσεις, ειδικά για ένα malware που κόστισε τόσα χρήματα και ανθρωποώρες για να διορθωθούν οι συνέπειες του, αφού πρώτα προκάλεσε την κατάρρευση εκατοντάδων συστημάτων.

Έτσι η Microsoft ανακοίνωσε ότι : “Στις 12 Φεβρουαρίου του 2009 η Microsoft ανακοίνωσε αμοιβή 250.000 $ για οποιαδήποτε πληροφορία που θα οδηγήσει στη σύλληψη και καταδίκη των υπευθύνων για την παράνομη διασπορά του επιβλαβή κώδικα «Conflicker» μέσω internet.

Η προσφορά αμοιβής από την Microsoft βασίζεται στο ότι η εταιρία αναγνωρίζει ότι ο worm Conflicker αποτελεί εγκληματική επίθεση. Η Microsoft θέλει να βοηθήσει τις αρχές να συλλάβουν του εγκληματίες που είναι υπεύθυνοι για αυτόν. Δικαίωμα στην αμοιβή έχουν οι κάτοικοι οποιασδήποτε χώρας, σύμφωνα με τους νόμους της χώρας αυτής, διότι οι Internet Viruses επηρεάζουν την παγκόσμια κοινότητα του Internet.

Όσοι έχουν πληροφορίες σχετικά με τον Conflicker worm προτείνεται να επικοινωνούν με τις υπεύθυνες αστυνομικές υπηρεσίες. Επιπλέον, η Microsoft έχει δημιουργήσει μια γραμμή (Antivirus reward Hotline) 1-425-706-1111 και αντίστοιχο mailbox avreward@microsoft.com, όπου μπορούν να αναφερθούν πληροφορίες.”

Παρακάτω ακολουθεί η ακριβής αγγλική ανακοίνωση:

“On February 12, 2009, Microsoft announced a U.S. $250,000 reward for information that results in the arrest and conviction of those responsible for illegally launching the Conficker malicious code on the Internet.  Microsoft’s reward offer stems from the company’s recognition that the Conficker worm is a criminal attack. Microsoft wants to help the authorities catch the criminals responsible for it. Residents of any country are eligible for the reward, according to the laws of that country, because Internet viruses affect the Internet community worldwide.

Individuals with information about the Conficker worm are encouraged to contact their international law enforcement agencies.  Additionally, Microsoft has implemented an Antivirus Reward Hotline, 1-425-706-1111, and an Antivirus Reward Mailbox, avreward@microsoft.com, where tips can be shared.”